Игри

Информация за страница Тестове

   Всеки ден и навсякъде по света се правят тестове, които да удостоверят надеждността на дадено оборудване и неговата надеждност. Освен това проверките могат да са свързани и с коренно различни неща от тези, но като цяло значението на понятието се ограничава именно с това – да се проверява дали дадена стока е надеждна и е в състояние да функционира. Неслучайно всички големи фирми, независимо от това в кой бранш развиват дейността си, задължително извършват проверяване на продуктите си, при това стриктно и внимателно и едва след това ги пускат на пазара за експлоатация и ползване от страна на хилядите потребители. В някои случаи, например при производството на дограма или пък на охранителна техника, клиентите имат правото да поискат нагледна проверка на съоръженията, така че да се убедят на сто процента в надеждността на своята инвестиция. Това е политика, от която фирмите могат само да спечелят, и то в дългосрочен план.

    Има и други видове тестове, които нямат нищо общо с оборудване, техника, машини и всякакви други подобни артикули. Например за имащите желание да кандидатстват в полицията или армията е задължително да преминат през психотестове, които са понякога твърде тежки, но съществени елементи по отношение на това дали кандидадът в действителност притежава необходимите качества. Въпросите на тези проверки са свързани със семейството ни, както и с други аспекти на личността. На базата на това, което отговаря запитваният, съответната комисия определя дали той е достатъчно добре подготвен за това, което го очаква в бъдеще. Навсякъде в страната, най-вече в големите градове, могат да се видят сгради, в които се помещават офиси за провеждането на такива процедури. Друг популярен тест, за който всички сме чували, е този от типа училищен или университетски. Без значение в коя от двете институции се намираме, по време на срока / семестъра преподавателите задължително проверяват нашите знания, като ни подлагат на проверки. От една страна това може да ни послужи добре при оформянето на оценката в края на годината, но от друга, е свързано с отделянето на допълнително време за учене наред с това, което ни очаква по време на сесиите.

    Училищните тестове, както и тези за кандидатите студенти, се практикуват навсякъде и в много страни по света. Освен че на тях имаме възможност да избираме от поне три, а понякога и повече отговори, се счита, че такъв тип изпитване обхваща повече от една сфера, следователно е добър начин да се провери общата ни култура. Ако изпитът е свързан с развиването на строго определена тема, изпитваният така или иначе няма как да разсъждава върху други въпроси, а се съсредоточава върху темата. Няма как обаче да се отрече и очевидният факт, че изпитването посредством тест крие някои рискове, свързани най-вече с това ученикът или студентът да се измъкнат, тоест да го вземат до голяма степен на късмет. При заграждането на отговорите понякога се получава така, че ние случайно целим правилните, а не поради знание. Затова и винаги ще има разделение между привържениците на изпитването с тест или развиването на теми.

eXTReMe Tracker